โดนตัดน้ำ...แล้วไง???
pdf

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อลูกค้าค้างชำระค่าน้ำประปาและช่องทางการชำระเงินต่าง ๆ ของ กปน.
2. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับกระบวนการระงับการใช้น้ำชั่วคราวของ กปน.
3. ลดความกังวลของลูกค้าเมื่อโดนระงับการใช้น้ำชั่วคราว
4. ลดค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ขององค์กร
5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีทำให้เกิดทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีแก่องค์กร
6. สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

เนื้อหา

อัลบั้มรูปภาพ


วีดิโอประกอบ