ติดต่อเรา

FB_IMG_1587491633589.jpg

กองบริหารจัดการองค์ความรู้  ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร

ที่อยู่ : อาคารฝ่ายนวัตกรรมองค์กร เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 02 504 0123