สู่องค์กรที่ยั่งยืนด้วยการออกแบบผังองค์กร
pdf

1. สรุปบทเรียนที่ต้องทบทวนเพื่อการเรียนรู้ (Executive Summary)

 

 

Screen Shot 2567-06-21 at 19.37.51.png

2.png

2. สภาพแวดล้อมทั่วไปของหน่วยงาน ขององค์กร ภูมิประเทศ ฯลฯ / ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นคืออะไร พร้อมแสดงข้อมูล เช่น สถิติ กราฟ คู่เทียบ/ อะไรคือผลกระทบจากปัญหา/ ทำไมจึงเกิดผลกระทบแบบนั้น/ อะไรคือมูลเหตุปัจจัยของปัญหา

3.png

3. แนวทางแก้ปัญหา/อะไรคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่ทำให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้/ เกิดการเปลี่ยนแปลงใดบ้างในระดับพฤติกรรมของบุคคล หน่วยงาน องค์กร /เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากความสำเร็จหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

 

 

4.png

5.png6.png

 

 

อัลบั้มรูปภาพ


เอกสารประกอบ