วิธีแก้ไข เปิดไฟล์ .CSV ใน Excel แล้วไม่แสดงผลเป็นภาษาไทย
pdf

วัตถุประสงค์

เพื่อแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหา กรณีเปิดไฟล์ .CSV ใน Excel แล้วไม่แสดงผลเป็นภาษาไทย

เนื้อหา

ปัญหา
เมื่อดาวน์โหลดเอกสารการตอบกลับจาก Google Form ไฟล์ที่ได้จะเป็น .CSV เมื่อเปิดใน Excel พบว่า ไม่แสดงผลเป็นภาษาไทย

1718267608947.jpg

1718267772598.jpg

 

วิธีการแก้ไข
1. เปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมาใหม่ และเลือกเมนู Data -> From Text/CSV เลือกไฟล์ .CSV ที่ต้องการแก้ไข

1718268902457.jpg

2. เมื่อ Import ไฟล์ .CSV ขึ้นมา จะยังไม่แสดงผลเป็นภาษาไทย ให้เลือก File Origin เป็น 65001 Unicode (UTF-8) แล้วหน้าต่างที่แสดงผลจะเปลี่ยนแสดงผลเป็นภาษาไทย

1718268164435.jpg

1718268326337.jpg

3. กด Load และจะได้รับข้อมูลที่แก้ภาษาเรียบร้อยแสดงผลขึ้นมา กดบันทึกเพื่อนำข้อมูลไปใช้งานต่อไป
1718268470538.jpg


ผู้สอน :
ผู้เรียน :
ผลการเรียนรู้ :