สถาบันพัฒนาวิชาการประปา เตรียมจัดประชุม/สัมมนาวิชาการผ่านทางออนไลน์

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมกลาง สถาบันพัฒนาวิชาการประปา นางนิสภัสร์ วงศ์พัฒน์ ชวก.(พป) พร้อมด้วยพนักงานสถาบันพัฒนาวิชาการประปา ร่วมทดสอบการประชุม/สัมมนาแบบออนไลน์ โดยได้รับ การสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์จากสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งซอฟต์แวร์ดังกล่าวสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหว และเสียงสนทนาของผู้เข้าร่วมใช้งาน พร้อมทั้งรองรับการแสดงผลโปรแกรม เช่น Chat, Whiteboard, Power Point, วิดีโอ ,โปรแกรม Documents ต่างๆ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็น/แก้ไขเอกสารได้แบบ Real-Time ทั้งนี้การนำเอาระบบการประชุม/สัมมนาแบบออนไลน์มาใช้งาน เป็นไปตามนโยบายของ ชวก.(พป) เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งอยู่ไกลทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการจัดงาน โดยเตรียมนำร่องใช้กับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การซ่อมท่อสะอาด ระหว่าง WaQuAC-NET (เครือข่ายด้านคุณภาพน้ำแห่งเอเซียซึ่งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น) สำนักงานประปาสาขา และสถาบันพัฒนาวิชาการประปา ที่กำลังจะมาถึงนี้
 


อัลบั้มรูปภาพ


เอกสารประกอบ


วีดิโอประกอบ