กปน. คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม SEA MIKE Awards 2022

 

313123583_506611251514012_290376781609404081_n.jpg

 

      กปน. คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม SEA MIKE Awards 2022 พร้อมร่วมนำเสนอการบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมของ กปน.


     เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ นางนิสภัสร์ วงศ์พัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ธุรกิจ) การประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. เข้ารับรางวัล Southeast Asia Most Innovative Knowledge Enterprise Awards 2022 (SEA MIKE Awards) ระดับ Gold ในฐานะหนึ่งในสุดยอดองค์กรด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม เทียบเท่าองค์กรชั้นนำระดับโลก โดยมี Dr. Vincent Ribière กรรมการผู้จัดการสถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IKI-SEA) เป็นผู้มอบรางวัล


     ในการนี้ นายศุภวุฒิ ตรีพาสัย ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ และ นางสาวมนจรส คลายบุตร นักบริหารงาน 6 กองนวัตกรรมและพัฒนา ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร ร่วมนำเสนอภาพรวมการบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยใช้ระบบ KM Portal และระบบนวัตกรรมองค์กร (CIS) ของ กปน. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ภายในงานด้วย


     ทั้งนี้ กปน. ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ภายในองค์กร นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ความสำคัญกับบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างรอบด้านตามทิศทางของโลก ด้วยวิสัยทัศน์ "ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี”


     สำหรับรางวัล MIKE Awards เป็นรางวัลระดับโลกที่มีมายาวนานกว่า 23 ปี เพื่อเฟ้นหาองค์กรชั้นนำทั่วโลกที่มีแนวปฏิบัติความเป็นเลิศ (Best Practice) มีความโดดเด่นด้านการจัดการความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยรางวัลระดับภูมิภาค SEA MIKE Awards ในปี 2565 นี้ อยู่ภายใต้การบริหารของสถาบัน IKI-SEA มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเป็นแหล่งการวิจัยทางธุรกิจที่มีเครือข่ายนานาประเทศทั่วโลก